Inloop avond woensdag 4 juli 2018

Op woensdag 4 juli 2018 houden we weer een open inloopavond.

Op deze avond krijg je een impressie van wat er op een schietvereniging allemaal speelt, je kunt dan zelf ervaren hoe het is.

De avond begint om 19.30 uur.

Wat moet je meenemen?

  • Geldige legitimatie
  • Veel vriend(en)jes en/of vriendinne(n)tjes

Iedereen is van harte welkom.

AANMELDEN VIA E-MAIL (i.v.m. begeleiding)

Print this entry

CWM 2018 en wijziging in RWM

donderdag 14 juni 2018

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”. Daarnaast zijn een aantal voor de schietsport belangrijke wijzigingen:

  • Voor het schieten met vrijgestelde (antieke) wapens is vanaf nu geen verlof meer nodig. Al weer een aantal jaren geleden is deze verlofplicht in de ogen van de KNSA onterecht ingesteld en dat is dus nu teruggedraaid in artikel 2.4.5. De munitie voor deze vrijgestelde wapens is nog niet vrijgesteld; daarvoor dient de betrokkene wel een verlof tot het voorhanden hebben aan te vragen. Dat geldt uiteraard alleen voor de cilindrische kogels en niet voor de ronde bollen.  In de overleggen die de KNSA met het Ministerie en de Politie heeft gehad, is toegezegd dat degenen die beschikken over een vrijgesteld wapen, dit wapen nog wel op een Europese Vuurwapenpas kunnen laten bijschrijven, omdat in sommige andere landen deze vuurwapens wel verlofplichtig zijn.
  • In het kader van de Introducéregeling is destijds voor de Limburgse schutterijen die gebruik maken van een oud-Limburgse schuttersbuks (kaliber 12 of 16 met een minimaal gewicht van 12 kilogram) een ontheffing verleend op het in de Introducéregeling opgenomen maximaal drie (3) keer per jaar mogen schieten. Die uitzondering is nu ook in de reguliere Circulaire wapens en munitie opgenomen onderaan artikel 2.2.5.
  • In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM32-formulier.

Indien u de nieuwe Circulaire wilt inzien, klik hier: CWM 2018

Voor de wijziging in de Regeling klik hier: wijzigingen RWM

Print this entry

NK Sportpistool 2018 update

2 Leden van vereniging Schouwen-Duiveland zijn op 26-5-2018 naar het NK Sportpistool geweest bij Schietvereniging de Vrijheid in Hoogeveen.

Leo Dorreman behaalde een score van 504 met een weigering, 1xscore5 en 4xscore6, Wel tevreden met de score maar een 5 en een 6 na de weigering was wel wat zuur. volgend jaar beter.

Hans van Schelven behaalde een persoonlijk record van 499 en was overal tevreden.

Het was een lange rit maar de moeite waard, mooie schietvereniging en goede organisatie.

 

Print this entry

1 2