Uitslagen Olympiamatch Meliskerke

Uitslagen Olympiamatch Meliskerke

Print this entry

Uitslagen wedstrijden mei-juni 2017


 

 

 

 

Print this entry

Interne competitie

Voor alle uitslagen van de interne competitie kunt u na het inloggen op de leden pagina bij interne competitie klikken op de link en dan gaat u naar de uitslagen van de interne competitie.

Print this entry

Agenda speciale disciplines

Agenda speciale disciplines 2017

klik op sheet 2 voor de tweede helft

 

 

Print this entry

Nieuwe circulaire een verbetering voor de schietsport

Nieuwe Cwm 2016 biedt schietsportbeoefening voordelen

donderdag 14 juli 2016

De KNSA heeft kans gezien het Ministerie van V&J ervan te overtuigen dat een aantal destijds opgelegde verscherpingen geen recht doen aan het streven naar meer veiligheid. Het Ministerie heeft op grond daarvan, besloten tegemoet te komen aan een aantal wensen van de KNSA op dat punt, vooral ten aanzien van het gebruik van verenigingswapens door nieuwe leden en het aanvragen van een verlof.

Op 14 juli 2016 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2016 gepubliceerd. Dat betekent dat die in werking treedt op 15 juli 2016. In deze Circulaire zijn vooral wijzigingen opgenomen, verband houdend met de certificering, het gebruik van vuurwapens bij schietsportverenigingen door introducés, aspiranten en in het eerste jaar lidmaatschap, en de aanvraag van een verlof.

Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  1. In artikel 2.1 van Bijzonder Deel B wordt nu op pagina 33 omschreven met welke drie mogelijkheden een vereniging zich kan laten certificeren.
  2. In datzelfde artikel op pagina 34, waarin een opsomming wordt gegeven van de voorwaarden waarop in ieder geval de KNSA bij certificering moet toetsen, is weggelaten de voorwaarde inzake het gebruik van hulpmiddelen en speciale kleding. Het Ministerie is van mening dat deze voorwaarde niet verband houdt met de openbare orde en veiligheid en om die reden is deze voorwaarde geschrapt. De KNSA zal in de loop van 2016 het Programma Basiscertificering daarop nu ook gaan aanpassen.
  3. In diezelfde opsomming is de deelname aan de interne competitie onder punt 7, nu nader gedefinieerd. Een en ander is in lijn met het Programma Basiscertificering van de KNSA.
  4. Tot op heden was voor ledendie korter dan één (1) jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging (dus: introducés, aspiranten en eerstejaars leden) het gebruik van verenigings-vuurwapens en het incidenteel gebruik van privéwapens uitsluitend toegestaan wanneer die wapens toegelaten zijn voor de beoefening van Olympische disciplines.Dat is nu verruimd met ook de vuurwapens die zijn toegelaten in de disciplines van de International Sport Shooting Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loader Associations International Committee (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA. Dat betekent in concreto dat introducés, aspiranten en leden van schietsportverenigingen in het eerste jaar van lidmaatschap, ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen (maximaal 9 mm), grootkaliber enkelschots-geweren (niet zijnde semi-automatische geweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens. In verband hiermee zijn wijzigingen aangebracht in Bijzonder Deel B, artikel 2.2.2.f en 2.2.5.g.

    In artikel 2.4.6 is de tekst onder d. vervallen, zodat ook deze verruiming van toepassing is op het incidenteel gebruik van privéwapens.

  5. Voor de aanvraag van een verlof gold tot op heden dat bij de eerste aanvraag na één (1) jaar volwaardig lidmaatschap van een schietsportvereniging, alleen vuurwapens op verlof verkregen konden worden die zijn toegelaten in enige Olympische discipline. Vervolgens konden bij de eerste verlenging van het verlof tevens vuurwapens op verlof verkregen worden die passen binnen de ISSF- en MLAIC-disciplines (niet zijnde semi-automatische geweren). Die voorwaarde is nu zodanig gewijzigd in artikel 2.4.4, onder het kopje “Beginnende sportschutters”, dat een lid van een schietsportvereniging in plaats van na één jaar lidmaatschap een wapen dat past in een Olympische discipline mag aanschaffen (dus een kleinkaliber pistool/geweer of een hagelgeweer voor het Kleiduivenschieten) nu ook in plaats daarvan, na  twee (2) jaar lidmaatschap direct een verlof kan aanvragen voor een vuurwapen dat past in een ISSF- of MLAIC-discipline. Vrij vertaald dus: ook voor pistolen met een maximumkaliber van 9 mm, grootkaliber geweren niet zijnde semi-automatisch, en voor historische wapens. Daarmee vervalt dus de verplichting dat eerst een kleinkaliber wapen c.q. een hagelgeweer op verlof moet worden verkregen. Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk toegestaan om na één (1) jaar een kleinkaliber wapen of een hagelgeweer aan te schaffen.

Met deze hierboven genoemde wijzigingen is een aantal destijds door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangebrachte verscherpingen in de regelgeving teruggedraaid. Het KNSA-bestuur is content met deze wijzigingen die meer tegemoet komen aan de dagelijkse praktijk bij schietsportverenigingen.

klik hier voor de circulaire

Aantekening Bestuur:

Het bestuur beslist in deze of een introducé, aspirant of een nog geen volwaardig lid ( 1 jaar lidmaatschap na aspirant-periode ) aan de eisen van het bestuur voldoet om met groot kaliber wapens te mogen schieten, hierover kan niet worden gediscussieerd.

Print this entry

KNSA reageert bij Omroep Zeeland op voorstel Europese Commissie

maandag 14 maart 2016

Als onderdeel van de intensieve lobby die de KNSA voert tegen het voorstel van de Europese Commissie om semi-automatische geweren te verbieden, is op dit voorstel een uitgebreide reactie gegeven aan Omroep Zeeland. Een deel van die reactie is ook vrijdag 11 maart 2016 door het NOS-journaal uitgezonden. Hierbij de link naar de reactie aan Omroep Zeeland:

klik hier voor de link

Print this entry

Video pistool schieten

Krijg via deze video een impressie wat er nodig is voor stabiel pistool schieten en voor een rustige maar stevige houding.

klik hier voor de video

Print this entry

Introductie film K.N.S.A.

K.N.S.A. heeft een introductie film op de vernieuwde site gezet van hoe het ongeveer op de schietverenigingen er aan toe gaat.

Met name de veiligheid wordt hier nadrukkelijk naar voren gehaald.

 

klik hier voor het filmpje

Print this entry

Service pistool

Vanaf Oktober zal de discipline service pistool maandelijks verschoten worden, de 1e keer is op dinsdag avond 6 oktober om 20.30 uur, de 2e keer word dan op 6 November de 3e keer word dan 1 december, enz………

Het is gebleken dat er bij een goede opkomst niet genoeg tijd om iedereen een paar keer te laten schieten waardoor militair pistool in het gedrang komt op woensdag.

Daarom is er besloten om dit afwisselend elke 1e dinsdag en vrijdag van de maand te verschieten.

Op deze avond kun je “gewoon” schieten tot 20.30 uur maar daarna is er alleen plaats voor service pistool schutters.

Hopend jullie allemaal op deze avonden te zien.

Het bestuur.

Print this entry

1 2