Zeg nee tegen de E-Screener

DE PETITIE

https://escreenerweg.petities.nl

E-screener moet van tafel. Het drama in Alphen aan de Rijn had voorkomen kunnen worden als de politie haar werk had gedaan. E-screener heeft niets te maken met veiligheid maar alles met een niet naar behoren functionerende overheid die de verantwoordelijkheid wil afschuiven.

Wij,

Legale vuurwapenbezitters in Nederland, en eenieder die hen kent en serieus neemt.

constateren

– De E-screener is een computergestuurde gedragstest die moet meetellen bij de beoordeling van aanvragen voor een wapenvergunning. – De werking van E-screener is geheim en E-screener kan tot een besluit tot intrekking van het verlof leiden waartegen noch beroep noch bezwaar mogelijk is. – Dit is in strijd met de Grondwet, het EVRM en de grondbeginselen van behoorlijk bestuur. – E-screener is voor circa 5.000 verlofhouders ondoenlijk omdat zij laaggeletterd of dyslectisch zijn of de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig. – De E-screener procedure is strijdig met privacywetgeving.

en verzoeken

– Het gebruik van E-screener moet onmiddellijk stopgezet worden. – Tot nu toe genomen besluiten die naar aanleiding van E-screener resultaten zijn genomen, dienen vernietigd te worden – de negatieve financiële gevolgen voor betrokken verlofhouders dienen vergoed te worden.

EINDE Heeft u vragen over deze petitie? Neemt u dan contact op met de petitionaris via: escreenernoway@gmail.com

Please follow and like us:
error

Print this entry

Grote clubactie 2019

Vorig jaar hebben we met succes meegedaan aan de grote clubactie en hebben toen een leuk bedrag opgehaald dankzij jullie steun.

Voor elk lot dat door jullie gekocht word gaat 80% van het bedrag naar de club.!!!

Dit jaar willen we weer meedoen en hopen weer op jullie steun. Kijk op onze speciale website voor de clubactie

Dus koop vanaf 14 september 2019 loten op de vereniging of bestel ze via de mail

Please follow and like us:
error

Print this entry